Τα αποτελέσματα του Botox φαίνονται 5-10 ημέρες μετά από την εφαρμογή του και διαρκούν αρκετούς μήνες.

Η διάρκεια του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποσότητα του φαρμάκου, το φύλο, η ανατομική περιοχή κ.α.

Μετά τη θεραπεία μπορείτε να επιστρέψετε στις καθημερινές σας συνήθειες.

Η εφαρμογή της τεχνικής πραγματοποιείται στην Κλινική από εξειδικευμένη Δερματολόγο.